Cookie beleid Achterbroek VV

De website van Achterbroek VV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

goedkeuring-kunstgrasveld

goedkeuring-kunstgrasveld

Verslag goedkeuring kunstgrasveld

Datum / Date 26 juni 2017

Telefoon / Phone +31 88 214 51 00

Ons kenmerk / Our reference A892790/BU2017Kalmthout1

Betreft / Subject: Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden

Geachte Achterbroek VV VZW,

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden die u heeft aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyTyre onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd.

Deze rapportage betreft de analyse van de monstername op 03-05-2017 uitgevoerd op sportcomplex Maurice Elst stadion. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code: Kalmthout1.

Samenvatting van het testresultaat:

SBR Check

Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyTyre. Vastgesteld is, dat het rubbergranulaat van autobanden afkomstig is van een door RecyTyre gecertificeerde producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.

Test

Resultaat

SBR Check

1

PAKs–gehalte

1

De 8 individuele PAK’s uit de zogenoemde REACH-wetgeving voldoen aan de grenswaarde van 100 mg/kg per component. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAK’s (18- REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm.

Voor de milieuhygiënische beoordeling bestaat in Vlaanderen het VLAREMA, het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Het PAK’s-gehalte wordt hierin beoordeeld op 10 individuele PAK’s. De individuele PAK’s voldoen voor uw veld ruimschoots aan de eisen uit het VLAREMA voor deze componenten.

Met vriendelijke groet,

dr. Ulbert Hofstra Projectleider SGS INTRON B.V.

SGS INTRON B.V.


Resultaten onderzoek kunstgrasveld Testrapport: A892790/BU2017Kalmthout1

SGS identificatienummer: Kalmthout1

Algemene informatie

Onderzoeksgegevens


Aanmelder veld: N.v.t.

Vereniging: Achterbroek VV VZW  | Complex: Maurice Elststadion

Straat: Goossensstraatje 5  | Postcode: 2920 - Plaats:  Kalmthout

Veld: Kunstrgrasveld (geen naam of nummer)

Scope van het onderzoek: Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR

SGS identificatienummer: Kalmthout1

Datum bemonstering: 03-05-2017

Unieke code van monster: Kalmthout1

Beschrijving monster: zwart rubbergranulaat

Monsterneming door SGS

Gevolgd protocol monsterneming SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld

Analyse door: SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Uitgevoerde analyses: 18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

Analysemethode: AfPS GS 2014:01

Onderzoeksresultaat 

Overall onderzoeksresultaat

Voldoet

Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) volgens de 10-VLAREMA en de 18-REACH-normeringen.

Testrapport: A892790/BU2017Kalmthout1

SGS identificatienummer: Kalmthout1

Samenvatting van het testresultaat:

Foto documentatie

SGS INTRON B.V.

Test

Resultaat

SBR Check

11

PAKs–gehalte

1

Rubbergranulaat in het veld

Voor de milieuhygiënische beoordeling van toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden worden de maximale totaalconcentraties volgens het VLAREMA gebruikt.

VLAREMA

Component

Norm

mg/kg

Gemeten gehalte

mg/kg

Benzo(a)antraceen

35

2,0

Benzo(a)pyreen

8,5

2,7

Benzo(ghi)peryleen

35

10,0

Benzo(b)fluoranteen

55

2,8

Benzo(k)fluoranteen

55

0,9

Chryseen

400

2,8

Fenantreen

30

3,2

Fluoranteen

40

9,5

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

35

1,7

Naftaleen

20

< 0,2

Het gehalte aan PAK’s voldoet aan de milieuhygiënische norm uit het VLAREMA.

In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen (REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen opleveren. De norm voor het gehalte aan PAK’s is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst).

REACH-norm mengsel – conform Europese wetgeving

8-PAK

Norm

mg/kg

Gemeten gehalte

mg/kg

Benzo(a)antraceen

100

2,0

Chryseen

100

2,8

Benzo(k)fluoranteen

100

0,9

Benzo(a)pyreen

100

2,7

Benzo(e)pyreen

100

3,2

Benzo(b)fluoranteen

100

2,8

Benzo(j)fluoranteen

100

0,9

Dibenzo(ah)antraceen

100

0,3


Overige 10-PAK

Gemeten gehalte

mg/kg

Acenaftyleen

< 0,2

Acenafteen

< 0,2

Fluoreen

< 0,2

Fenantreen

3,2

Antraceen

0,6

Fluoranteen

9,5

Pyreen

26,0

Naftaleen

< 0,2

Benzo(ghi)peryleen

10,0

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

1,7


18-PAK

Norm

mg/kg

Gemeten gehalte

mg/kg

Som PAK (18 PAK):

1000

66,6

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH.

Eindconclusie

PAKs Resultaat

10 PAK’s VLAREMA: 1000 1 Voldoet

8 PAK REACH: 100 1 Voldoet

Som PAK (18-REACH): 1000 1 Voldoet

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!