Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

HUISREGLEMENT

HUISREGLEMENT

HUISREGLEMENT

ACHTERBROEK V.V. – VZW Goossensstraatje 5 2920 Kalmthout
KBC BE08 7335 1760 0013 - BTW nr. 0422.527.347 November 2019

Huisreglement
Voorwoord
Waar mensen samenleven, werken of hun hobby beoefenen worden afspraken gemaakt. Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom bundelen we in dit huisreglement enkele afspraken om een goede werking en verstandhouding
met iedereen in onze club te bekomen. Deze bundel bevat ook informatie voor nieuw aangesloten leden.


1. Uitgangspunt
Het beoefenen van een ploegsport houdt o.a. in dat men zich zowel op training als bij wedstrijden volledig inzet en ten dienste stelt van de ploeg als geheel: maximale aanwezigheid, ploeggeest en (zelf)discipline zijn hierbij van groot
belang.

2. Aanwezigheid
Bij trainingen is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer, volledig
klaar om de training te beginnen. Ook bij wedstrijden, zowel thuis – als
uitwedstrijden, is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer. Als
een speler onmogelijk op tijd kan zijn, moet de trainer vooraf verwittigd worden.

3. Inzet en respect
Er wordt van ieder lid respect gevraagd tegenover scheidsrechters, tegenstrevers en supporters. Trainers betalen vanaf hun 3de schorsing zelf hun boetes. Het beeld en de uitstraling van de club worden vooral bepaald door de positieve
houding en inzet van alle leden op en rond het sportveld en bij andere activiteiten. Het respecteren van het materiaal en de accommodaties van K. Achterbroek V.V. en de tegenstanders zal zonder twijfel het imago van de club
gunstig beïnvloeden. Ook de steun van de ouders is in dit opzicht erg belangrijk.
Van iedereen wordt verwacht te spelen in het elftal waarin hij volgens het KBVB
reglement is gekwalificeerd en volgens selectie van de trainer.
Er wordt ook respect gevraagd voor de beslissingen , die steeds in het belang van
heel de club, door het Hoofdbestuur worden genomen.

4. Aansluitingen en Lidgelden
4.1. Nieuwe aansluitingen kunnen gebeuren tijdens de inschrijvingsdagen of via de afgevaardigden.
4.2. Alle aangesloten leden betalen lidgeld. De lidgelden worden ieder seizoen door het hoofdbestuur bekeken en indien nodig aangepast. Voor het huidige seizoen zijn volgende bedragen voorzien:
Bestuursleden, trainers, afgevaardigden € 25
gewone leden € 135
Duiveltjes U7, U8, U9 € 100
U6 en Multimove € 75
VeVeA € 100
Vanaf het 3de spelend lid in hetzelfde huisgezin wordt een korting voorzien van € 15.

4.3. Aansluitingen tijdens het seizoen; voor 1 januari het volledige lidgeld, na 1 januari de helft v/h volledige lidgeld.
Na 15 augustus wordt het lidgeld samen geïnd bij aansluiting.

4.4. Aangezien de trainingen in juli en augustus beginnen is het logisch dat de lidgelden betaald worden tijdens de inschrijvingsdag (en) of voor 15 augustus gestort zijn op rekeningnummer BE08 7335 1760 0013 v/d club. De eerste
week van september worden spelers/speelsters die hun lidgeld nog niet betaald hebben via trainers of afgevaardigden aangemaand dit dringend te betalen via bovenstaande rekeningnummer of cash. Wie niet betaald heeft op
15/09 mag niet meer voetballen, deze regel wordt correct toegepast op seniors en juniors. Tijdens de eerste maandag (vergadering) van oktober wordt bekeken wie zijn lidgeld nog steeds niet betaald heeft en kan onmiddellijk
afgeschreven worden. Wie door eigen nalatigheid afgeschreven wordt en terug wil aansluiten betaalt extra € 30 administratiekosten.

4.5. Voor Multimove en duiveltjes die een beperkte proefperiode wensen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen gratis enkele trainingen bijwonen; deze trainingen gebeuren onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
betrokken speler of zijn/haar ouders, ook voor wat betreft de verzekering tegen ongevallen. Het betalen van het volledige lidgeld gebeurt bij de eventuele aansluiting.

4.6. Wie bij aanvang of tijdens het seizoen gekwetst wordt en minder dan de helft van het seizoen kan spelen, betaalt het seizoen daarop maar de helft van het lidgeld. Wie meer dan de helft van het seizoen kan spelen, betaalt het
gewone lidgeld. De beslissing om deze spelers toch een minimale bijdrage te laten betalen is zeer bewust genomen: onze club moet voor deze spelers immers ook een leden bijdrage en een verzekering voor ongevallen betalen aan de KBVB.

4.7. Wanneer een speler of speelster in april ontslag neemt en het daarop volgend seizoen terug aansluit bij K. Achterbroek V.V., wordt bovenop het lidgeld € 30 administratiekosten gerekend.

4.8. Het huidige lidgeld is nog steeds laag in verhouding met wat er allemaal in de plaats wordt gegeven. We sommen even op:
 Een kunstgras – en natuurgrasveld, beide met verlichting.
 1 Training per week, vanaf de U10 2 trainingen per week.
 1 Competitiewedstrijd per week, deelname aan diverse tornooien.
 Aansluitkosten bij de KBVB, met minimumverzekering tegen sportongevallen.
 Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van K. Achterbroek V.V.
 Zie gratis eet – of drankbonnetje.
 Voor de jeugd Sinterklaascadeau (tem U11) en Kerstfeest.
 Gratis voetbalbroek en kousen voor seniors (bij de jeugd wordt dit in de sporttas voorzien) plus eenmaal per seizoen keeperhandschoenen voor de keepers.
 Mogelijkheid tot wassen van de wedstrijduitrusting.
 Onderhoud van de terreinen en de kleedkamers.
 Mogelijkheid tot deelname aan tal van activiteiten ingericht door de club, soms mits betaling van een kleine bijdrage.
 Aankoop van nieuw materiaal, voetballen, uitrusting, …
 En nog zo veel onkosten meer (belijningverf, scheidsrechters, elektriciteit, water, …

5. Abonnementen
5.1. Tijdens de inschrijvingsdagen hebben de supporters de gelegenheid zich een abonnement aan te schaffen.
Voor het huidige seizoen :
jeugd, U21 en reserven € 25
1ste ploeg heren € 60
alle wedstrijden € 75

5.2. Na de inschrijvingsdagen kan men een abonnement aanschaffen door in de kantine een briefje in te vullen, dit in de brievenbus te steken en het bedrag te storten op de rekening v.d. club. Of men spreekt Robert Neys aan om het
abonnement aan te maken. Het wordt nadien bezorgd.


6. Inkomgelden
6.1. Wanneer er geen inkom wordt gevraagd aan de ingang, zal iedere ploegafgevaardigde voor zijn eigen ploeg inkom organiseren. Wanneer dit bewust of op regelmatige basis niet correct wordt gedaan zullen er bepaalde
voordelen voor deze ploeg worden ingetrokken.

6.2. Voor competitiewedstrijden en bekerwedstrijden 1ste ploeg.
1ste ploeg € 6.00
jeugd, U21 en reserven € 2.50

6.3. Vriendschappelijke wedstrijden tijdens de competitie ; 1ste ploeg wordt per wedstrijd bekeken, voor jeugd t.e.m. reserven wordt geen inkom gevraagd.

6.4. Voorbereidingswedstrijden juli – augustus: wordt geen inkom gevraagd.
6.5. Bij bekerwedstrijden wordt er aan “niet aangeduide” lijnrechters als vrije vergoeding €10 per lijnrechter betaald.


7. Sportkleding
7.1. Om de 3 jaar, wanneer de voetbaluitrusting wordt vernieuwd, krijgt ieder spelend lid van U21 en seniors een voetbalbroek en een paar kousen mee naar huis. Verplicht te dragen tijdens de wedstrijden.
Wanneer kousen stuk of versleten zijn kan men deze, bij afgevaardigden of materiaalmeester, gratis inruilen voor nieuwe. Bij vroegtijdig stoppen met voetballen, dient men deze beide terug in te leveren. Men kan ten alle tijden via de kledijleverancier v/d club sportkledij bijkopen. Van de seniors die in de A - kern zitten wordt verwacht dat ze allen dezelfde jogger of trainer aanschaffen.
7.2. Bij aanschaf van keeperhandschoenen komt men éénmaal per seizoen in aanmerking voor een bijdrage v/d club mits men een factuur binnenbrengt op naam van Achterbroek V.V. – VZW Goossensstraatje 5 2920 Kalmthout
BTW nr. 0422.527.347 en mits de aankoop gebeurd bij de kledijleverancier van de club. Factuur af te geven aan een bestuurslid. Voor de jeugd t.e.m. U17 € 50, U21 en seniors € 100. (Bedrag geldig vanaf seizoen 2016-2017).


8. Gratis eet - of drankbonnetje (bij beker – of competitiewedstrijden)

8.1. Jeugd t.e.m. U17 krijgen één gratis consumptie bij alle competitiewedstrijden. De kosten van de consumpties op verplaatsing worden terugbetaald door een bestuurslid achter de toog, bij overhandiging van de kwitantie: tappers hebben geen bevoegdheid onkosten terug te betalen.

8.2. U21 en seniors bij thuiswedstrijden brood + beleg, of koeken aan +/- dezelfde prijs of broodje hotdog.
Na donderdag training, consumpties aan verminderde prijs.

8.3. Clubscheidsrechters die de wedstrijden voor U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12 en U13 fluiten ontvangen 3 gratis consumpties. Bij het ontbreken van een aangeduide scheidsrechter ontvangt de vervangende gelegenheidsscheidsrechter
gratis consumpties indien hij niet de voorziene vergoeding van € 20 vraagt.

8.4. Wanneer ploegen van Achterbroek op verplaatsing extra goed worden ontvangen, mag voor deze tegenstrevers ook iets extra worden gedaan bij de thuiswedstrijd. Hier primeert het gezond verstand. Communiceer dit wel even
door naar het bestuur AUB.

8.5. Eigen dranken meebrengen is niet toegelaten!
8.6. Bij aankopen voor de club (Sinterklaas -, Kerstfeest, brood, drank of gelijk wat) steeds kwitantie of factuur vragen en afgeven aan een bestuurslid of in de brievenbus steken.


9. Jeugd
9.1. Voor de jeugd t.e.m. preminiemen wordt een Sinterklaascadeau voorzien (± € 3.00 per speler).
9.2. Voor de jeugd t.e.m. scholieren wordt een Kerstfeest georganiseerd (± € 7.50 per speler inclusief frieten met curryworst).
9.3. Tijdens krokus- of paasverlof wordt een bloementjes verkoop georganiseerd.
9.4. Traditiegetrouw is het begin mei familiedag.
9.5. Tijdens het laatste weekend van augustus wordt het jaarlijks jeugdtornooi georganiseerd.


10. Subsidie Jeugdtrainers
Via de gemeentelijke sportdienst kan K. ACHTERBROEK V.V. (impuls) subsidie aanvragen voor clubleden die een cursus als jeugdtrainer volgen. Omdat het sportief gezien het niveau v/d club omhoog kan brengen zal de club, voor alle jeugdtrainers die de intentie hebben om zich langer a/d club te binden, deze subsidie aanvragen en volledig terug laten vloeien naar diegene die deze cursus (sen) succesvol beëindigen.
Om de club de zekerheid te bieden dat deze mensen langer dan één seizoen aangesloten blijven, zal de subsidie in 2 delen gestort worden. Bv. telkens in december. Deze impulssubsidie loopt tot eind 2013. In de plaats hiervan is er
vanaf 2014 een professionaliseringssubsidie, zie reglement. Na overleg met het bestuur kunnen bijscholingen terugbetaald worden bij het begin van het volgende seizoen.


11. Accommodatie en speelvelden
11.1. Op de parking wordt alleen geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.
Zodanig dat eventuele hulpdiensten altijd het A-veld kunnen bereiken.
De parkeerplaats voor gehandicapten dient uitsluitend voor mensen met een handicap!
11.2. Op het scherm in de gang v/d kleedkamers wordt elk weekend een verdeling v/d kleedkamers en speelvelden uitgehangen. Deze verdeling moet gerespecteerd worden. Eventuele voorkeuren worden van tevoren bekend
gemaakt en besproken.
11.3. Bij de verdeling v/d velden wordt rekening gehouden dat alle jeugdploegen ongeveer, op heel het seizoen bekeken, evenveel op het kunstgrasveld kunnen spelen. Nu we een kunstgras – en natuurgrasveld hebben kunnen we bij wedstrijden die bij “aanduidingen” verschijnen niet meer van veld wisselen zonder de bond en tegenstrever van tevoren hiervan te
verwittigen.
11.4. Wanneer in de winterperiode een sportzaal wordt afgehuurd, wordt dit eerst aan het bestuur gemeld.
11.5. De kantine kan door leden gebruikt worden voor persoonlijke feesten. De voorwaarden zijn af te spreken met de kantineverantwoordelijke.
11.6. Bij afgelasting kunnen er eventueel vriendenwedstrijden op het kunstgrasveld worden gespeeld indien er geen sneeuw of ijs op het veld ligt.


12. Bestuur en verantwoordelijken
12.1. De eerste en derde maandag van iedere maand is het om 20h00 bestuursvergadering of indien op voorhand anders vermeld. Regelmatige deelname van alle bestuursleden is gewenst.
12.2. Van alle bestuursleden en verantwoordelijken wordt verwacht dat ze er mee op toezien dat het huisreglement wordt nageleefd.
12.3. Afgevaardigden en trainers hebben de verantwoordelijkheid over hun ploeg omtrent gedrag, netheid kleedkamers, correct invullen van de digitale wedstrijdformulieren, het begeleiden en informeren bij een sportongeval. We
verwachten ook een positieve medewerking bij het innen van het lidgeld.
12.4. Om ons kunstgrasveld niet te beschadigen worden verplaatsbare doelen met 2 personen gedragen.


13. Veiligheid
13.1. Omwille van de brandveiligheid dient het rookverbod in de kleedkamers en in het opberghok altijd gerespecteerd te worden.
13.2. De club is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstal. Kostbare bezittingen laat men niet onbeheerd achter in de kleedkamer. Tijdens een wedstrijd kan men aan een verantwoordelijke de sleutel vragen en de kleedkamer afsluiten. Of men kan ook alle waardevolle bezittingen samenbrengen en in bewaring geven.
13.3. Verplaatsbare doelen; iedere ploeg is verantwoordelijk voor het vastmaken of verankeren van de verplaatsbare doelen zoals vermeld door volgende officiële instanties.
 Art. 1202 en 1203 van het bondsreglement van de KBVB. “De doelen dienen stevig vastgehecht te worden aan de grond”
 Veiligheidsgids nr. 1 “Verplaatsbare voetbaldoelen” van Ministerie van Economische Zaken, Dienst Productveiligheid.
Ook wanneer deze niet gebruikt worden moeten deze in de voorziene zones geplaatst worden, zodanig dat deze geen ongevallen kunnen veroorzaken.

14. Medewerking activiteiten
14.1. Van alle leden en ploegen wordt een goede medewerking verwacht voor het welslagen van de clubactiviteiten en verkoopacties.
14.2. Er mogen alleen activiteiten georganiseerd worden die ten goede komen aan de club in zijn geheel. Uitzonderingen moeten besproken worden met het Hoofdbestuur, dat na overleg zal beslissen of deze mogen doorgaan of niet.
14.3. Vaste activiteiten: onze restaurantdag gaat traditiegetrouw door begin november, de nieuwjaarsreceptie de 3de vrijdag van januari.


15. Onvoorziene gebeurtenissen
Bij onregelmatigheden, onvoorziene omstandigheden en feiten die niet in het reglement zijn opgenomen, kan enkel het Hoofdbestuur de nodige beslissingen nemen en eventueel sancties opleggen. Indien nodig en gericht op de toekomst,
kan het Hoofdbestuur het reglement aanpassen of aanvullen.

16. Rookverbod in sportinfrastructuur
Vanaf 1 januari 2007 is het rookverbod in sportlokalen uitgebreid tot een totaal rookverbod in alle lokalen van het sportcomplex. Dit totale rookverbod geldt ook voor alle drank- en eetgelegenheden (kantines, cafetaria’s, …) verbonden aan het sportcomplex.


Suggesties om de goede samenwerking te verbeteren zijn steeds welkom.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!